El ventilador té com a principal funció refrigerar els components que estan connectats a l’ordinador. La CPU porta un dissipador independent dels altres components, ja que necessita un ventilador més potent perquè és calenta més ràpid que els altres components.