Ratolí:

Un dispositiu apuntador, utilitzat per facilitar el maneig d’un entorn gràfic en un ordenador.(Eina principal per a desplaçar-se per la pantalla)Tipus de Ratolins

Ratolí amb botons:

Ratolí amb botons: És un tipus de ratolí més modern i el qual s’utilitza per mes accés ràpid en la imatge podem veure els 4 botons, el 1,2,3 son iguals pero el 4 es un nou botó implementat per exemple per retrocedir rapid, poden haver més botons addicionals.

Ratolí per Esquerrans:

Són per a les persones que utilitzen la mà esquerra, el disseny es casi el mateix i fa les mateixes funcions.