Pixlr Editor

És un programa de photoshop online gratuit que te permet

fer canvis a les imatges.