Micròfon: Perifèric que s’utilitza per comunicar-se i per fer gravacions de só.