La memòria RAM de l’ordinador és aquella memòria que es classifica com ‘memòria volàtil’ i serveix per emmagatzemar tota la informació que es va realitzant al PC.

Aquesta memòria funciona únicament quan està encès l’ordinador i un cop s’apaga, s’elimina tota la informació que ha estat guardant i no es pot tornar a recuperar.