Google Keep

Keep es una eina de treball facilitada per Google i serveix per apuntar-hi tot tipus de notes referents al treball que volem fer.

Funciona com un bloc de notes però et dona més eines per fer-ho més visual i sigui més clar i entenedor.