GIMP és una aplicació per al tractament d’imatges, creat per voluntaris i distribuït sota la llicència GPL. Està construït amb les llibreries GTK les quals es van crear pensant en aquest programa. Forma part del Projecte GNU.