La font d’alimentació d’un ordinador és la principal font d’energia, ja que sense ell no podríem realitzar cap operació relacionada amb l’ordinador.

La font d’alimentació ens dóna una corrent elèctrica que la fa servir per traspassar l’energia que té a tots els diferents dispositius connectats al PC.