A continuació, el router que tenim ens ofereix una opció per afegir més seguretat a l’hora de connectar-se al dispositiu de xarxa, el filtrat MAC del router serveix per afegir una segona contrasenya quan pretén connectar-se a ell, un dels avantatges que mostra aquest tipus de xifrat és la connectivitat a internet, si un intrús intenta accedir al nostre wifi, haurà de desxifrar 2 tipus de contrasenyes i li serà més difícil entrar sense el nostre permís.

Per aplicar el Filtrat MAC, haurem d’entrar a la configuració del router i buscar l’apartat Filtrat MAC, un cop dintre de Filtrat MAC, podrem elegir si activar aquest recurs i elegir una contrasenya que nosaltres vulguem i aplicar-ho.