Microsoft Excel és un programa de full de càlcul desenvolupat per Microsoft per a Windows, macOS, Android i iOS. Compta amb càlcul, eines gràfiques, taules dinàmiques i un llenguatge de programació macro anomenat Visual Basic per a aplicacions.