En primer lloc, us volem ensenyar com entrar a la configuració del router que tenim a casa sense haver de trucar a l’operadora que ens ha facilitat el router. Normalment, per accedir al router que tenim a casa, haurem d’obrir un navegador web des de l’ordinador i estar connectat al mateix router, un cop dintre, haurem d’escriure la IP (Internet Protocol) que porta el router predeterminat, què és la 192.168.1.1 i se’ns obrirà un menú demanant un usuari i una contrasenya. L’usuari que ens permetrà entrar a la configuració és admin i la contrasenya que haurem d’escriure és la mateixa amb la qual et connectes a la xarxa. Un cop realitzats aquests passos, hauríem de tenir accés a la configuració del router, i en els següents apartats us demostrarem com canviar algunes de les configuracions del router i així aconseguir el màxim rendiment al nostre router.