La BIOS, què és? Per dir-ho d’una manera, és el primer programa que s’inicia al ordenador.   La seva funció principal és carregar i inicialitzar el sistema operatiu.

Com entrem a la BIOS? Això varia depèn de la placa mare que tinguem. En tot cas, sol ser F2 ,F10 o Supr.

Aquesta és la primera pagina al entrar a la BIOS. Aquí trobarem informació d’aquesta, la seva versió i quan va se creada. També contarem amb informació del processador i la Memòria RAM, conjuntament amb el sistema de l’hora i temps.

La segona pàgina de la BIOS, ens informa de la configuració del chipset, perifèrics integrats i el estat de vida del nostre ordinador.

Al tercer apartat de la BIOS ens indica lo que esta encès, habilitat i no habilitat, s’anomena ‘POWER’.

La pestanya Security una pestanya la cual no hi ha molta cosa, pero es important per si hi haguès alguna fallada del ordinador, allà hi tenim el usuari y la constraseña.

Aquesta pestanya Boot Options serveix per indicar quin disc dur s’iniciara primer. Per exemple si vols iniciar amb un USB sempre tindras que vindre amb aquesta pestanya i al 1st Boot Device cambiar-ho a USB. 

La pestanya Exit, bueno que dir d’aquesta pestanya que no se sapigui amb el nom. Es per la sortida, per guardar els cambis y surtir de la BIOS. Aixo tambe te un comando, que podeu veure els comandos abaix a la dreta. F10 per Guardar i Marchar.