En aquest apartat, us ensenyarem a com desactivar la tecnologia WPS, que serveix per connectar-se a una xarxa d’internet a través d’un intercanvi de pins com si fos per Bluetooth. Aquesta opció és bastant útil per agilitzar el procés de connexió d’un dispositiu a la xarxa, però, hi ha un inconvenient, a l’activar WPS al router, facilita la connexió d’usuaris externs i fa que es puguin aprofitar d’aquesta tecnologia.

Per això, des de Infonoobs, recomanem que es desactivi aquesta opció per guanyar seguretat en el router, ja que existeixen programes que es connecten a xarxes obtenint la contrasenya d’elles i puguin connectar-se.

Per desactivar aquesta funció, ens haurem de col·locar a la configuració del router des de un navegador web, un cop dins, col·locar-nos a l’apartat de WPS i desactivar-ho.