En un router, per norma general hi existeixen 2 tipus de canals de freqüències per agilitzar el procés d’enviament i rebuda de paquets. El router, com a predeterminat, agafar el primer canal que corre a 2,3 GHz de velocitat i per tant, no s’aprofita la velocitat d’internet, ja que és un canal on estan tots els dispositius i per tant el canal va saturat. Per millorar la saturació, el router ens dóna un altre tipus de canal on no hi ha cap tipus de dispositiu connectat i el canal sempre està lliure, aquest canal corre a 5 GHz i per tant va més de pressa, per aquest motiu, us ensenyarem a com canviar els dispositius de canal i així aprofitar el tot potencial de la xarxa.

Per fer-ho, haurem de col·locar-nos a la configuració del router i buscar l’apartat de freqüències de bandes, un cop feta l’acció, haurem d’activar la segona banda d’internet, ja que per defecte ve desactivada. La segona banda de wifi ens demanarà que li posem una contrasenya per poder activar-ho. Fet això, només haurem de connectar els nostres dispositius a la xarxa.